VIRTUA

Digital Signage

Digital Signage (DS) u širem smislu predstavlja oblik DOOH (Digital out-of-home) medija. U kontekstu rješenja, to je zaokruženi sustav uređaja putem kojih se isporučuju digitalni sadržaji informativnog, edukativnog, zabavnog ili promotivnog karaktera ciljanim javnostima u privatnim ili javnim prostorima u točno određenom trenutku.

DS svoju primjenu s makro razine nalazi u privatnom, javnom i uslužnom sektoru, a primjenjiv je i u je u svim industrijama i njihovim podskupinama. Već neko vrijeme u svijetu, s par primjera i kod nas, zbog pomicanja fokusa s tradicionalnih na nove digitalne medije, najviše ga koristi industrija digitalnog marketinga u užem segmentu – digitalno oglašavanje. Uz Digital Signage sustave instalirane u svrhu pružanja servisnih informacija, upravo u digitalnom marketingu dolazi do izražaja potpuna efikasnost koja je očita u u isporuci relevantnih poruka ciljnim javnostima u točno određenom trenutku i na točno određenoj lokaciji.

Uzmemo li u obzir i nedvosmislenu metriku koju Digital Signage kroz koncept Audience Measurement-a osigurava, te interaktivnost publike/pojedinca s digitalnim sadržajima i touch-screen varijantu DS uređaja, postaje nezamjenjiv medij u marketinškim komunikacijama, primjenjiv za makro i mikro kampanje. Uzlazni trend rasta ovog medija, učinkovitog u dvosmjernoj komunikaciji, prepoznaju sve više i korporativne komunikacije, a bilo bi gotovo nemoguće nabrojati sve oblike i mjesta primjene.

Stoga je dovoljno reći gdje god postoji potreba za informacijom i komunikacijom na svim nivoima od javnih instuticija, korporacija i pojedinca, DS će više nego opravdati Vaš izbor.